BÁN ĐẤT NỀN KHU VỰC NHƠN ĐỨC, NHÀ BÈ

  1. Thửa 328 tờ bản đồ 67. Diện tích: 500 m2, loại đất ONT: 17,4m, CLN: 2,6m. Giá bán: 18.000.000 đ/ m2
  2. Thửa 563 tờ bản đồ 68. Diện tích: 285,3 m2, loại đất ONT. Giá bán: 19.000.000 đ/ m2
  3. Thửa 464 tờ bản đồ 68. Diện tích: 256,7 m2, loại đất ONT. Giá bán: 19.000.000 đ/ m2
  4. Thửa 86 tờ bản đồ 68. Diện tích: 246,5 m2, loại đất ONT. Giá bán: 19.000.000 đ/ m2

Dự án đất nền khu vực Nhơn Đức, Nhà Bè chính chủ, loại đất ONT, đường 6m.