CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 2018

RichField Global mang sứ mệnh không ngừng phát triển vì sự hài lòng của Khách hàng và cuộc sống thịnh vượng của nhân viên.
Xem chi tiết

NỘI QUY CÔNG TY

Nội quy lao động là văn bản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi CBNV khi làm việc tại công ty và những quy tắc ứng xử chung
Xem chi tiết