Biểu mẫu Phòng BĐS

 1. Hợp đồng thuê đất: /storage/01-hop-dong-thue-dat.doc
 2. Hợp đồng thuê VP: /storage/02-hop-dong-thue-van-phong.docx
 3. Hợp đồng đặt cọc mua bán đất: /storage/03-hop-dong-dat-coc-mua-ban-dat.docx
 4. Hợp đồng ủy quyền: /storage/05-hop-dong-uy-quyen.doc
 5. Hợp đồng chuyển nhượng: /storage/06-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.docx
 6. Biên bản bàn giao giấy tờ BĐS: /storage/07-bien-ban-ban-giao-giay-to-bds.docx
 7. Đơn đăng ký biến động: /storage/08-mau-09dk-don-dang-ky-bien-dong.doc
 8. Phiếu cung cấp thông tin: /storage/09-phieu-cung-cap-thong-tin.doc
 9. Đơn xin chuyển mục đích: /storage/10-don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.docx
 10. Đơn xin tách thửa: /storage/11dk-don-xin-tach-thua.doc
 11. Đơn xin cấp GPXD: /storage/12-don-xin-cap-gpxd.doc
Chia sẻ

Tin liên quan