CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 2018

Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà đội ngũ Richfield Global tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích của Doanh nghiệp và quy định của nhà nước Việt Nam. Chính sách này thể hiện sự tôn trọng của Công ty đối với nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình của mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại Richfield Global để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Chế độ đãi ngộ áp dụng năm 2018: /storage/quy-che-dai-ngo.pdf

Chia sẻ

Tin liên quan