LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ LOGISTICS


Lĩnh vực Logistics là một trong lĩnh vực trọng tâm của Công ty. Chúng tôi cung cấp đầy đủ, toàn diện các dịch vụ và giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực logisti...

DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA


Richfield Global luôn tự hào là dịch vụ bốc xếp uy tín, là đối tác của nhiều doanh nghiệp , hộ gia đình có nhu cầu bốc xếp hàng hóa.

VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC


Với mạng lưới đại lý toàn cầu và nền tảng vững chắc thông qua các hợp đồng đã ký kết với các hãng tàu, hãng hàng không cùng với đội ngũ vận tải nội địa bằng....