Category Archives: Chính sách / Tài liệu nội bộ

Chính sách và tài liệu nội bộ

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 2018

Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà đội ngũ Richfield Global tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích của Doanh nghiệp và quy định của nhà nước Việt Nam. Chính sách này thể hiện sự tôn trọng của Công ty đối với nghề nghiệp, cuộc sống, […]

Call Now Button